Veri tabanlarından otomatik dosya indirme programları kullanılarak, sistematik şekilde, çok sayıda yayının kopyalanması, kişisel bilgisayarlara aktarılması yasaktır.

Belirli sayıda baskı veya elektronik kopya alınabilir. (Örneğin, tek bir makale, kitabın bir bölümü, tek bir tez gibi)
Veri tabanlarının ticari amaçlı olarak kullanılması, satılması veya içeriğinin dağıtılması yasaktır.
Veri tabanlarından kopyalanan bilgilerin Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi personel ve öğrencileri dışındaki kişilerle paylaşılması, yasaktır.
Veri tabanlarından aldığınız bilgiyi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi içerisinde personel ve öğrencilerle paylaşabilirsiniz.
Veri tabanından indirilen kayıtlar üzerinde değişiklik yapılması ya da bunlardan yararlanılarak benzer çalışmaların yaratılması yasaktır.
Yapılan anlaşmalardaki kuralların herhangi bir kişi tarafından ihlal edilmesi, geçici bir süre için veri tabanlarının Üniversitemize kapatılmasına yol açabilmekte, bazı durumlarda ise, anlaşma iptal edilerek, veri tabanlarının Üniversitemize tamamen kapatılmasıyla sonuçlanabilmektedir.

Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynakların kullanımı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve bilgi sağlayıcı kurumlarla yapılan lisans anlaşması hükümlerine tabidir. 

TÜBİTAK EKUAL Kullanım Hakları Sözleşmesi