ABONE OLUNAN VERİ TABANLARI

 
1-Ebook Central  Veri Tabanı (EBRARY)
 
Üniversitemizce Ebook Central  Veri Tabanına Abone Olunarak  Erişime Açılmıştır. Ebook Central 150.000’nin üzerinde elektronik kitap içermektedir. İşletme&Ekonomi, Antropoloji, Bilgisayar&IT, Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Teknoloji, Eğitim, Tarih, Dil&Edebiyat, Tıp, Psikoloji, Fiziki Bilimler, Fen Bilimleri, Din ve Sosyal Bilimler gibi 15 ana konu başlığı altında sınıflandırılmış yüzlerce alt başlık içermektedir
 

Ebook Central Türkçe kullanım kılavuzu: http://proquest.libguides.com/TurkishHome/pqebc

Kullanım Kılavuzu için Tıklayınız
 
Alfabetik Yayın Listesine Ulaşmak İçin Tıklayınız
 
Kitap İndirme Klavuzu İçin Tıklayınız
 
 
2- E-Marefa Islamic Studies & Arabic Language Veri Tabanı 
 
Üniversitemizce E-Marefa Islamic Studies & Arabic Language Veri Tabanına  Abone Olunarak Erişime Açılmıştır. E-Marefa Arap dünyasının en prestijli akademik yayıncıları tarafından hakemli dergilerde yayınlanan tam metin makalelere, istatistiklere, tezlere erişim imkanı sunmaktadır. Marefa, Ürdün’de “World Company for Digital Content” tarafından yönetilen bir Arap elektronik veritabanıdır. Bu şirket Arap dijital içeriği ve bilgi sağlamada uzmanlaşmıştır. İçeriğinde genel olarak 19 Arap ülkesindeki 300 kuruluştan yaklaşık 1750 akademik ve istatistiki tam metin dergi, 250.000 tam metin makale bulunmaktadır.
 
Islamic Studies &Arabic Language Veritabanı İslam araştırmaları ve Arap edebiyatında uzmanlaşmış yüzlerce e-kitap ve bildiri, dergiler, tezler ve Arapça, İngilizce, Fransızca uluslararası tezlerin Arapça değerlendirmelerini sunar.
Bu veri tabanında  yaklasık olarak 47.000 doküman bulunmaktadır.
 • 107 tam metin dergi
 • 20.000 tam metin makale
 • 5.700 tam metin yüksek lisans ve doktora tezi ve tez özetleri
 • 11.000 arıştırma özetleri
 • 3.000 e-kitap ve kitap yorumu
 • 500 konferans bildirisi
 • 600 Arapça uluslararası tez değerlendirmesi
 
Kullanım Kılavuzu için Tıklayınız
 

3-HukukTürk Veri Tabanı

Üniversitemizce HukukTürk Veri Tabanına Abone Olunarak Erişime Açılmıştır. Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Bakanlar Kurulu Kararları, Genelgeler, Tebliğler). Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, özü yazılmış, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları). Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. Ayrıca Mevzuat Grupları, Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Kanun Tasarıları, Kanun Gerekçeleri, Yeni ve Değişen Mevzuat, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) ve Hukuki Duyurular gibi  faydalı servisleri bünyesinde bulunduran bir  veritabanıdır.

Erişim adresi : www.hukukturk.com

Kullanım Kılavuzu: http://www.hukukturk.com/kullanim-kilavuzu

 

4-Jstor Veri Tabanı

Üniversitemizce, Jstor Veri Tabanı'na ait Business II ve Biological Sciences Koleksiyonlarına Abone Olunarak Erişime Açılmıştır.

Jstor Veri Tabanı İçin Erişim Adresi:

Business II İçin

www.jstor.org/action/showJournals

Biological Sciences İçin

www.jstor.org/action/showJournals

 

5-Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD)

Üniversitemizce Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) Veri Tabanına Abone Olunarak Erişime Açılmıştır. SOBİAD, Türkiye merkezli 362 dergide yayınlanan 101.595 makalenin yer aldığı ve 2.054.251 atıfın bulunduğu bir veritabanıdır. SOBİAD (sobiad.com) aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin yer aldığı milli bir indekstir. SOBİAD veritabanında hem makale başlığında arama hem de metin içinde arama yapılabilmektedir. Sobiad, aylık düzenli olarak güncellenmekte ve dergilerin yayınlanan sayıları veritabanına eklenmektedir. 

Sobiad; hem öğretim üyelerine yapılan atıfları göstermesi hem öğretim üyelerinin ve öğrencilerin kaynak taraması noktasında bir veritabanı olması hem de üniversitelerin yaptığı yayın bilgisini kullanıcıları ile paylaşması bakımından Türkiye sosyal bilimleri alanında bir ilk olmaktadır. Ayrıca üniversitelerin işbirliği içerisinde olduğu diğer üniversiteler, öğretim üyelerinin yayın yaptığı dergiler, birlikte yayın yaptığı akademisyenlerin bilgisi paylaşılmaktadır.   Ayrıca kütüphane yetkilisi kullanım istatistiklerine istediği zaman ulaşabilmektedir. SOBİAD ile akademisyenlerin “h indeksi” belirlenecek, Türkiye merkezli dergilerin impact faktörü (etki değeri) kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Sobiad, Türkiye merkezli sosyal bilgiler dergilerini taramakla birlikte; birçok yabancı dergi SOBİAD’da taranmak için başvurusunu yapmış bulunmaktadır.

Erişim adresi: http://sobiad.com

 

6-URKUND İntihal Programı

Üniversitemizce URKUND İntihal Programına  Abone Olunarak Erişime Açılmıştır. URKUND İntihal Programı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca alınan "Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler" kararının Tezler başlıklı maddesi 1. Fıkrası (Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir.) gereğince abone olunarak Üniversitemiz Öğretim Elemanları, idari personel ve öğrencilerimizin  kullanımına açılmıştır. Program ile Önlisans, Lisans ve Lisansüstü  düzeylerinde hazırlanan tez, proje ve ödev vb. yayınların intihal (benzerlik) analizi yapılmaktadır.

Programı kullanmak isteyen kullanıcılarımızın asen@kmu.edu.tr  adresine ad-soyad, unvan, bölüm, telefon ve elektronik posta” adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.

Erişim Linki: http://www.urkund.com/tr/log-i

Urkund Hızlı Başlangıç Kılavuzu İçin  Tıklayınız

Ayrıntılı bilgi için:  Asiye ŞEN  (Kütüphaneci)  Telefon: 3407

 

7-Wiley Online Library Elektronik Dergi Veri Tabanı

Üniversitemizce Wiley Online Library Elektronik Dergi  Veri Tabanına Abone Olunarak Erişime Açılmıştır.Wiley Online Library - Elektronik Dergi Koleksiyonu (1997’den günümüze) Kimya,  İşletme, Ekonomi, finans, istatistik, Tıp, Yaşam Bilimleri, Matematik, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Polimer ve Materyal Bilimleri, Eczacılık, Fizik ve Astromi, Psikoloji, Eğitim Bilimleri Mühendislik, Tarım ve Gıda Bilimi, Mimarlık ve Planlama, Sanat ve Uygulamalı Sanatlar, Biyoloji Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik, Hücre ve Moleküler Biyoloji, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi, Genetik, Coğrafya, Tarih, Arkeoloji  gibi konularda yaklaşık 1470 dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.

Erişim adresi:http://onlinelibrary.wiley.com/

Wiley Online Library Elektronik Dergi Listesi için tıklayınız.

Wiley Online Library ANKOS  2015-2017 Dergi Listesi için tıklayınız.

Veri tabanı kullanım kılavuzu için tıklayınız.

NOT: Wiley Online Library  Veri Tabanında  lisans anlaşması kapsamında erişime açık olmayan Wiley ürünlerine (kitap bölümü, dergilerin eski sayıları (1997 öncesi) ya da erişemediğiniz diğer Wiley yayınları ) yayın evinin sağlamış olduğu Article Select Tokens hizmetiyle  erişim sağlanacaktır.Bu hizmetten faydalanmak isteyen  kullanıcılarımızın asen@kmu.edu.tr  adresine ilgili dokümanın bilgilerini  bildirmeleri yeterli olacaktır.

 

8-World eBook Library Veri Tabanı

Üniversitemizce World eBook Library Veri Tabanına Abone Olunarak Erişime Açılmıştır. World eBook Library Veri TabanıPDF formatında sınırsız kullanım ve indirme imkanı, her dilde ve her konu başlığında binlerce kitap, eşsiz bir birincil kaynak ve nadir eser koleksiyonu, dünyanın en büyük elektronik kütüphanesi'dir.

İçeriği: 

·         1000 yılı kapsayan bir koleksiyon

·         200+ dilde kitap ve doküman içerir

·         16 milyon Ansiklopedi makalesi

·         4,186,162 başlık

·         3.000.000+ ekitap (pdf)

·         510.252 çeşitli dokümanlar (pdf)

·         145.503 dergi (pdf)

·         11.158 gazete (pdf)

·         5791 sesli kitap (mp4)

·         5318 eğitim videosu

·         15,126 ciltlenmemiş nota

      Kapsadığı kilit konu başlıkları: Sosyoloji, Psikoloji, Filozofi, Ekonomi, Yönetim, Kamu, Tarih, Tarım, Tıp, Eğitim, Güzel Sanatlar, Dil, Hukuk, Edebiyat, Matematik, Kimya, Fiizk, Biyoloji, Antropoloji, Teknoloji

Erişim Adresi: http://community.worldebooklibrary.org/?AffiliateKey=Mehmetbey

                Kullanım Klavuzu İçin Tıklayınız

 

TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL VERİ TABANLARI

 

EKUAL veri tabanlarını (BMJ Online Journals, EBSCO Veri Tabanları, IEEE, OVID – LWW, ScienceDirect, Scopus, Taylor & Francis, Web of Science) aynı arayüzden taramak için tıklayınız

 

1) Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (Uygulamaları Bilimler ve Teknoloji)

Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.  

Erişim: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ast

 

2) IEEE/IEL Veri Tabanı

IEEE/IEL Veri Tabanı, elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimi ve elektronik alanlarında dünyanın en yüksek kalitedeki 202’si aktif olmak üzere toplam 460 IEEE/IET ve IBM dergi ve magazine, yıllık 1.200’den fazla IEEE / 20’den fazla IET konferansına ve 2.500’den fazla kabul edilmiş IEEE standardı olmak üzere toplam 3.8 milyondan fazla tam metin dokümana erişim sağlamaktadır. 1950-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makalelere,tam metin olarak erişilmektedir.
 
 
 
 
3) iThenticate

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından sağlanan intihali engelleme programı   iThenticate, üniversitemizin doktor, Yardımcı Doçent Doktor, Doçent Doktor ve Profesör Doktor  unvanlı akademik personelinin kullanımına açılmıştır. Program, lisans anlaşması hükümleri gereğince öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılamamakta, kullanıldığının tespiti halinde kullanıcıların hesapları kapatılmaktadır. Bu nedenle akademisyenlerimizin tez ve öğrenci ödevlerini  ilgili sisteme yüklememeleri gerekmektedir.

 Programı kullanmak isteyen  akademisyenlerimizin asen@kmu.edu.tr  adresine ad-soyad, unvan, bölüm, telefon ve elektronik posta” adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.

 Hızlı Başlangıç Klavuzu İçin Tıklayınız

 

4) Emerald Premier eJournal Veri Tabanı

Emerald; işletme, yönetim, finans, ekonomi, pazarlama ve ilgili konularla mühendislik konularında yayın yapan uluslararası bir yayınevidir. Emerald Premier koleksiyonunda muhasebe, finans, ekonomi, işletme, yönetim, strateji, eğitim, insan kaynakları yönetimi, kurumsal çalışmalar, sağlık ve sosyal bakım,  bilgi yönetimi, pazarlama, operasyonlar, lojistik ve kalite, çevre yönetimi, kamu yönetimi, turizm, mühendislik, kütüphanecilik konularında toplam 306 dergi bulunmaktadır.           
 
Erişim adresi: www.emeraldinsight.com 
 
 
 
5)MasterFILE Complete
 
Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar.

1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,400’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850’nin üzerinde referans kitabı, 73,000’i aşkın birincil kaynak dökümanı ve 1.4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

 

Erişim adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=f6h

 
 
6) Mendeley Referans Yönetim Aracı

Mendeley size sizlerin araştırmalarınızı düzenlemeye, diğer akademisyenlerle çevrimiçi işbirliği yapmanıza, son araştırmaları keşfetmenize yardımcı olabilen akademik sosyal ağ ve ücretsiz bir referans yönetim aracıdır.

Erişim ve üyelik Adresi: http://www.mendeley.com/

Mendeley ile
•    Otomatik bibliyografiler oluşturulabilir.
•    Kolaylıkla çevrimiçi olarak diğer araştırmacılarla işbirliği yapılabilir.
•    Diğer araştırma yazılımlarından makaleleri kolaylıkla ithal edebilir.
•    Araştırmacı okuduğu makaleye dayalı ilgili diğer makaleleri bulabilir.
•    Araştırmacı çevrimiçi olarak herhangi bir yerden makalesine ulaşabilir.
•    1000 ve üzerinde dergi için atıf biçimlerine ulaşabilir ve atıf yöntemi seçimi ile yeni biçimler oluşturabilirsiniz.
•    Birden fazla PDF dosyasını aynı anda açabilir,  sürekli olarak araştırma dosyanıza dönüş yapabilirsiniz, ayrıca yanına notlar alabilirsiniz.
•    iPhone ve iPad uygulamaları ile yolculuk sırasında ve ya herhangi bir süreçte makaleleri okumaya devam edebilirsiniz.
 
Mendeley.com’a yapacağınız küçük bir kayıt işleminden sonra programı ücretsiz bilgisayarınıza indirerek yukarıda bahsi geçen imkanlardan faydalanabilirsiniz.
 
“Mendeley Desktop”  ücretsiz bir kaynakça yönetim programı olup; bu tür programların yetenekleri hakkında karşılaştırmalı analize http://www.mendeley.com/compare-mendeley/ adresinden erişebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
7) Newspaper Source Plus

Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir. 

İçerik:

 • 1,200+ tam metin gazete
 • 130 haber bülteninden haberler
 • 67 milyona yakın tam metin makale

Öne çıkan gazeteler:

 • The Sydney Morning Herald (Australia)
 • The Times (UK)
 • Toronto Star
 • USA Today
 • The Washington Post
 • The Philadelphia Inquirer
 • Star Tribune (Minneapolis)

Haber bülteni kaynakları:

 • AP (Associated Press)
 • CNN Wire
 • PR Wire
 • UPI (United Press International)
 • Xinhua (China)

Televizyon ve Radyo Haber Metinleri Kaynakları:

 • ABC News (American)
 • ABC (Australian)
 • CBC (Canadian)
 • CBS News
 • CNBC
 • CNN
 • CNN International
 • FOX News
 • MSNBC
 • National Public Radio
 • PBS

Erişim: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=n5h

 

 
8) Ovid Lippincott Williams & Wilkins (LWW) Total Access Veri Tabanı 

Lippincott Williams and Wilkins (LWW) yayınevine ait LWW Total Access veri tabanı, her doktorun referans kaynağı olabilecek genel konulu anahtar dergilerin yanı sıra, özel uzmanlık dalları üzerine yazılan dergileri ve hemşirelik dergilerini de kapsamaktadır. LWW Total Access Koleksiyonunda, 281 adet tam metin dergi bulunmaktadır. Prestijli ve saygıdeğer LWW dergilerinin içindeki metinlerin tamamında anahtar kelime ile tarama yapılabilmektedir.

İçerdiği konulardan bazıları: 
Kardiyoloji, Dermatoloji, Mikrobiyoloji, Nöroloji, Hemşirelik, Beslenme ve Diyet, Onkoloji, Ortopedi, Genetik, Beyin Cerrahisi, Virüs Bilimi, Sağlık Yönetimi, Patoloji, Kulak - Burun - Boğaz, Diş Hekimliği, Hematoloji, Pediatri, Psikiyatri, Üroloji, Romatoloji, Geriatri & Gerontoloji ve daha pek çok tıp alanı...

Günlük olarak güncellenen ve OvidSP platformu üzerinden erişim sağlanan MEDLINE ile, 70’den fazla ülkede yayınlanan 3900’un üzerinde dergide yer alan bibliyografik kayıtlara 1948’den günümüze erişim sağlanmaktadır. Ovid Medline taramalarında Ovid tam metin ve açık erişim dergileri (DOAJ, PubMed Central, Mednow vb) default olarak aktif durumdadır. 

Erişim adresi : http://ovidsp.ovid.com/autologin.html 

Veri tabanı kullanım kılavuzu için tıklayınız

 

9) Sciencedirect Veri Tabanı

Freedom Collection paketinde yer alan 2261 elektronik dergiye 1995 yılı ve sonrası olarak erişim sağlanmaktadır. Koleksiyon disiplinlerarasıdır.
 
 
 

10) Scopus Atıf Veri Tabanı

Scopus, bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan bir atıf veri tabanıdır.

Scopus sayesinde araştırmacılar, öğrenciler ve bilgi uzmanları;

 • İlgili bilimsel bilgi hakkında yalnızca hakemli yayınlar arasında araştırma yapabilirler,
 • Eğer kütüphaneleri aracılığıyla tam metinli kaynaklara erişimleri varsa Scopus içerisinden buldukları kayıtların tam metinlerine tek bir tıkla bağlantı kurabilirler,
 • Araştırmacıların kurumlarını ve bilimsel kayıtlarını takip edebilirler,
 • Kurumların bilimsel çıktılarını ve bilimsel eğilimlerini gözlemleyebilirler,
 • Dergi Analizi Aracı sayesinde hangi bilimsel dergide yayın yapacaklarını SNIP ve SJR metriklerini kullanarak belirleyebilirler.

Scopus İçerigi:

 • Özetler, oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 49 milyon kayıt
 • 5,000 ayrı yayıncıdan sağlanan 20.500’un üzerinde hakemli dergi ve bilimsel yayın
 • 5.3 milyon konferans bildirisi
 • 340 kitap serisi
 • Medline’in %100’unu kapsamaktadir.
 • ScienceDirect, Reaxys, Engineering Village, Embase, Quosa ve diğer tüm Elsevier kaynaklarıyla uyumlu ve entegre bir şekilde calışmaktadır.

Erişim adresi: https://www.scopus.com/

Veri tabanı kullanım kılavuzu İçin tıklayınız

 
 
11) SpringerLink  e-Dergi Veri Tabanı
 
TUBİTAK ULAKBİM EKUAL 2015 yılı abonelik çalışmaları kapsamında, SpringerLink  e-dergi koleksiyonu için 2015-2017 yıllarını kapsayacak şekilde ulusal lisans anlaşması yapılarak üniversitemizin kullanımına sunulmuştur. Disiplinlerarası bir veri tabanıdır. Lisans anlaşması kapsamında 2073 dergiye erişim sağlanmakatadır. Ayrıca; 483 adet dergiye de Açık Erişim yoluyla erişim sağlanmaktadır. SpringerLink veri tabanı ; yaşam bilimleri, kimya, çevre bilimleri, davranış bilimleri, sosyal bilimler, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, matematik, tıp, enerji, fizik & astronomi ve mühendislik alanlarındaki 1991 dergiyi kapsamaktadır. Springer'in makalelere tam metin erişim imkanı sağlayan Springer Dergi koleksiyonu limitsiz kullanım, limitsiz indirme, limitsiz çıktı alma, kampüs dışı erişim ve mobil cihazlarda kullanım özellikleri içermektedir.

Ayrıca ULAKBİM ulusal lisans anlaşması altında bulunan Springer'in 4 dergi arşivi koleksiyonu erişilebilir durumdadır. Bu 4 koleksiyon Bilgisayar Bilimleri, İşletme & Ekonomi, Beşeri Bilimler ve Çevre Bilimleri alanlarındaki 500'ün üstünde dergiden oluşmaktadır.

Erişim Adresi: link.springer.com/

Springer dergi kolleksiyonu için tıklayınız.

Author Academy

Author Academy, Springer Nature'ın sunduğu standartlarda makale veya kitap yazmanın bütün detaylarını öğrenebileceğiniz interaktif bir modüldür. Eğitimin sonunda sertifika sunan bu modül ile hakemlik sürecinden açık erişime pek çok konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 Erişim adresi:http://academy.springer.com/

 
 12) Taylor & Francis Veri Tabanı
 
Çok disiplinli tam metin bir veri tabanıdır ve yaklaşık 2165 dergiye erişim sağlanmaktadır.Sosyal ve beşeri bilimler tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin dergi koleksiyonudur. Taylor & Francis veritabanındaki 1000 adetten fazla süreli yayına tam metin erişim olanağı sağlanmaktadır. 1997 yılı ve  sonrası sayılara erişim mümkündür
Konu ve atıf taraması yapılabilen bu platformda, SCI-SSCI-AHCI- SPCI-SSPCI veri tabanları taranmaktadır.
  
 
14) EBSCOHOST Veri Tabanları 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Tüm EBSCO kaynaklarını aynı arayüzden taramak için tıklayınız

 

1. Academic Search™ Complete (Tüm disiplinler)

 
Geniş bir akademik çalışma yelpazesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Academic Search(tm) Complete (ASC) veri tabani, 7,900'den fazlası hakemli olmak üzere, 9,100'e yakın dergiyi tam metin olarak kullanıma sunmaktadır.  Ayrıca, tüm akademik disiplinlerden, 13,600'den fazla dergide yayınlanan makalelerin indeks ve özetleri de Academic Search(tm) Complete  veri tabanında yer almaktadır. Bunlara ek olarak, ASC'de yer alan tam metin makaleler, 1887'ye kadar uzanmaktadır ve veri tabanı hergün güncellenmektedir. 1,460'den fazla dergi için taranabilir atıf bilgileri yer almaktadır.

Academic Search(tm) Complete, dünya üzerindeki en kapsamlı multi - disipliner tam metin bilgi bankasıdır. Bu veri tabanının kapsamı; fizik, matematik, biyoloji, kimya, mühendisliğin her alanı, jeoloji, hukuk, psikoloji, veterinerlik, malzeme bilimi, müzik, din bilimleri, eczacılık, coğrafya ve aklınıza gelebilecek her alandır.

 
 
 
1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.
 
 
 
 
 
Kendi alanında dünyanın en kapsamlı tam metin veri tabanı olan Business Source® Complete, hakemli ve seçkin içeriği sayesinde, iktisadi ve idari bilimler alanında üretilen bütün veri tabanlarını geride bırakmaktadır. Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır.

Veri tabanı içerisindeki tam metin makaleler, 1886'lı yıllara kadar geriye gitmesinin yanısıra (JSTOR'un business koleksiyonunu büyük oranda içerir), 1,300'den fazla akademik dergide yayınlanan makalelenin taranabilir atıf bilgilerine de erişmek mümkündür (ISI sadece 234 derginin atıf bilgileri vermektedir).

Business Source® Complete (BSC), kendi alanında lider tam metin hakemli dergilerin yanında, 1000'e yakın kitap, 9,000'den fazla vaka incelemelerini,        1milyondan fazla şirket profilleri, 3,500'den fazla SWOT analizleri, bildirileri, 1.400'den fazla ülke ekonomik raporlarını, 20,000'e yakın endüstri raporlarını, 2,400'e yakın pazar araştırma raporlarını, 50'den fazla fakülte seminer videoları ve 1,800'den fazla ticari dergileri de içermektedir.  Business Source® Complete 2,400'den fazla hakemli dergi olmak üzere, 60,000'den fazla başlığı tam metin olarak kullanıma sunmaktadır.  

Business Source Complete veritabanına ulaşmak için tıklayınız.

 

4. DynaMed (Tıp, hemşirelik, kanıta dayalı tıp)

 
 National Science Foundation - NSF (ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile hekimler tarafından, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta başı bakıma yönelik tasarlanmış olan DynaMed dünyanın en kapsamlı ve en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır. 3,200'den fazla başlık için hazırlanmış özetleri, en güncel, geçerli ve pratik içeriği sağlaması, DynaMed'i uygulama sırasında ortaya çıkabilecek en önemli sorulara cevap verebilen vazgeçilmez bir kaynak haline getiriyor.

Hergün güncellenen DynaMed'in editörleri her gün 500'den fazla tıp dergisinin içeriğini takip ederler. Her bir makale klinik ilgililik ve bilimsel geçerlilik açısından değerlendirildikten sonra yeni kanıt içeriğine entegre edilir ve en iyi kanıtı temsil eden genel sonuçlar uygun şekilde değiştirilir. Bu sistematik literatür takip sürecince, DynaMed'in içeriği en iyi kanıtlar ile belirlenir.

DynaMed hastanelerde, tıp fakültelerinde ve diğer 
sağlık kuruluşlarında, hekimler, hemşireler, eczacılar, fizyoterapistler, öğrenciler, akademisyenler ve sayısız sağlık profesyoneli tarafından hasta başı bakım amaçlı kullanılmaktadır.

DynaMed veritabanına ulaşmak için tıklayınız.

5. ERIC® (Eğitim)

 
ERIC® (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynaklarına erişim sağlamaktadır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar.1966'dan günümüze kadar 1.4 milyondan fazla kayıt içeren ERIC® 337,000 tam metin döküman sunmaktadır.
 
 
 
 
 
GreenFILE insanın doğa üzerindeki etkisini bütün yönleriyle kapsayan, iyi araştırılmış bilgileri sunar.
 
Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm.

9,100'den fazla kayıt için açık erişim tam metin içeren bu veri tabanında, 612,000'in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.
 
 
 
 

 500'den fazla temel dergi, 50'nin üzerinde öncelikli dergi ve 125 seçkin derginin yanı sıra kitapları, araştırma raporları ve tutanakları dizinlemektedir. 

Library, Information Science & Technology Abstract veri tabanına ulaşmak için tıklayınız.

 
 
  Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki temel danışma kaynağıdır. MEDLINE® veri tabanı ile ilgili başlıca disiplinler şunlardır; tıp, hemşirelik, diş hekimliği, veterinerlik ve klinik öncesi bilimler. MEDLINE®, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) yani tıbbi konu terimlerini kullanır. Ağaç diagramı şeklinde erişilebilen alt başlıklar aracılığıyla 5,600'den fazla güncel biyomedikal dergide yer alan künye bilgileri taranabilir (39 dilde). Erisim tarihi 1946'a kadar uzanir.

 

Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® ve HealthSTAR® kaynaklarını da indeksler.

Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® ve HealthSTAR® kaynaklarını da indeksler.
 
 
 
 

Regional Business News veri tabanı, iş dünyası ile ilgili yaklaşık 100 A.B.D ve Kanada yerel yayınını (Crain Communications başlıklarını da içeren) tam metin olarak içermektedir.

 

Regional Business News™veritabanına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

10. Teacher Reference Center

Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, en popüler 280 öğretmen & yönetici dergisinin ve magazininin indeks / özet bilgilerini içerir. 

Teacher Reference Center veritabanına ulaşmak için tıklayınız.

 

11. Education Index Retrospective: 1929-1983

Education Index Retrospective, çok-kültürlü/etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b. konularında birçoğu hakemli olmak üzere 700’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835.000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur.

Veri Tabanına Ulaşmak İçin Tıklayınız.