KÜTÜPHANE KURALLARI:
Cep telefonu kapalı konumda bulundurunuz
Sessiz olmaya özen gösteriniz
Pet şişe içinde su hariç herhangi bir şey yiyip içmeyiniz
Görevlilerin uyarılarını dikkate alınız
Kütüphane materyallerini özenli kullanınız
Kütüphanenin yerleşim düzenini koruyunuz
Kullandığınız kaynakları masaların üzerine bırakınız
Ödünç işlemi yapılmamış materyalleri kütüphane dışına çıkarmayınız
Şahsi eşyalarınıza sahip çıkınız, kaybı halinde sorumluluk kabul edilmez
Sigara içilmesi kütüphanenin bütün alanlarında yasaktır.
 
 
ÖDÜNÇ VERME KURALLARI:
a) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’ndeki kullanıcıların ödünç materyal alabilmeleri için, Üniversite tarafından verilecek onaylı kimlik kartına sahip olmaları ve “Kütüphane Taahhüt Kartı”nı imzalamaları  gerekir.Başkasına ait kimlik kartı ile ödünç kitap alınamaz.
b) Öğretim elemanları ve idari personele bir defada en çok 10 materyal 30 (otuz) gün süreyle, lisansüstü öğrencilere en çok 5 materyal 30 (otuz) gün süreyle, lisans ve ön lisans öğrencilerine ise en çok 3 materyal 15 (on beş) gün süreyle ödünç verilebilir. 
c) Kullanıcılar ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni materyal ödünç alamazlar.
ç) Ödünç alınan materyalin süresi, aynı materyali isteyen başka bir kullanıcı olmadığında aynı süreler ile en fazla üç defa uzatılabilir.